Kadra

mgr Małgorzata Chmielewska

psycholog, pedagog, superwizor, terapeuta, konsultant i szkoleniowiec.
Superwizorka i dyrektor merytoryczny MC PROGRAM – Przedszkole GUCIO w Płocku.
Superwizorka Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Małe Kajtki.
Autorka MC PROGRAM (programu terapeutyczno – przedszkolnego dla dzieci z autyzmem), założycielka Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, współtwórczyni idei kompleksowej terapii dzieci z autyzmem SOTIS. Psycholog i pedagog specjalizujący się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, w tym szczególnie z autyzmem i zespołem Aspergera, a także dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy, dzieci z zaburzeniami zachowania, dzieci wycofanych społecznie i nieśmiałych.

Ukończyłam m.in.:

 • dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom organizowane przez Fundację Synapsis,
 • dwuletnie Studium Psychoterapii Rodzin organizowane przez Grupę Synapsis,
 • niezliczone szkolenia i kursy z zakresu różnych metod terapii dzieci, w tym:

Early Start Denver Model (ESDM), Stosowanej Analizy Zachowania (ABA), pracy logopedycznej (m.in. Metody Wczesnej Nauki Czytania prof. Jagody Cieszyńskiej, VB-MAPP), Wspomagających i Alternatywnych Metod Komunikacji (m.in. PECS, kurs AAC pod kierownictwem mgr Aliny Smyczek,), metod stymulacyjnych (m.in. metody stymulacyjno – rozwojowej Fundacji Synapsis, Metody Handle) oraz metod pracy nad zachowaniem u dzieci (m.in. proaktywnych i reaktywnych metod pracy nad zachowaniami trudnymi w ujęciu TEACCH, metody Carole Sutton).mgr Agnieszka Furmanik-Nowicka

Neurologopeda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Przez ostanie 4 lata diagnozowała i prowadziła terapię dzieci z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Płocku.

Kursy i szkolenia:

 • Certyfikat nauczyciela- terapeuty dziecka z autyzmem (IWRD, Gdańsk);
 • I stopień Programu Komunikacji Makaton (Warszawa);
 • IV stopnie Alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych (dr M.Grycman, Kwidzyn);
 • Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniami autystycznymi (Gdańsk);
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej (Gdańsk);
 • I poziom Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne;
 • Profil psychoedukacyjny PEP-R (Wrocław);
 • Autyzm - jak diagnozować? Diagnoza kliniczna całościowych zaburzeń rozwoju (Wrocław).

W pracy kieruje się wiedzą, doświadczeniem oraz sercem.mgr Konrad Maśnicki

Psycholog po Uniwersytecie Łódzkim. Z terapią z dziećmi autystycznymi związany od 2012 roku.

W swojej pracy stawia głównie na odpowiednia diagnozę problemu i eliminowanie przyczyn tych problemów.

Ukończył kursy:

 • Sekwencyjno-symultanicznej nauki czytania prof. Cieszyńskiej;
 • Podstawowych Zagadnie terapii i edukacji dzieci z autyzmem (Fundacja Synapsis);
 • Metody Dobrego Startu prof. Bogdanowicz;
 • Terapii EEG-Biofeedback;
 • Terapii Metodą Ruchu Rozwijającego opartego na pracach Weroniki Sherborne;
 • Praktyk Zastępowania Agresji ART (Amity).


dr Dariusz Rudziński

Specjalista w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W swojej pracy zawodowej z pasją i zaangażowaniem zajmuje się diagnostyką i leczeniem: całościowych zaburzeń ze spektrum autyzmu, depresji, zaburzeń lękowych i nerwic, zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu, psychoz, ADHD.

W naszym zespole pełni rolę konsultanta podczas diagnoz klinicznych dzieci z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu.

Swoją Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską prowadzi w Płocku w Al. Stanisława Jachowicza 16/6 .mgr Marlena Kowalewska

Oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnej edukacji, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła studia na specjalności oligofrenopedagogika i wczesna edukacja.

Doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, a także innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi początkowo nabywała w przedszkolu specjalnym, następnie pracowała jako nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie i jako wychowawca klasy I.

Uczestnicząc w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) doświadczyła również pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Ukończyła kursy:

 • Program Rozwoju Komunikacji Makaton – poziom I, II i IIIł
 • Szkolenia z zakresu terapii behawioralnej (3 modułowy kurs bazowy, techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania, dokumentowanie i programowanie w SAZ, techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji, techniki SAZ w pracy z grupą, techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji);
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia;
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem organizowane przez Fundację SYNAPSIS ;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – warsztat I stopnia;
 • Logopedyczne warsztaty naukowo – szkoleniowe. Diagnoza i terapia wad wymowy;
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku.

Z myślą o swoich podopiecznych, w poszukiwaniu atrakcyjnych dla nich pomocy i inspiracji do pracy uczestniczyła w wielu warsztatach (m.in. w warsztatach muzycznych wg idei Carla Orffa oraz metody Emile Jagues’a-Dalcroze’a „Muzyczne Boże Narodzenie”, w warsztatach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Moni – warsztat plastyczny „Świętujemy razem w szkole i przedszkolu”, warsztat muzyczny „Jak bawić się z dziećmi, aby pokochały sport i muzykę”, warsztat teatralny „Mały Wielki Teatr”).Mgr Daria Lewandowska

Logopeda, polonista, pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia polska – specjalność logopedia.

Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. W pracy logopedycznej opiera się o metodologię VB – MAPP.

Wykładowca w Instytucie Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica na kierunku Logopedia.

Wiele lat związana z artystyczną działalnością Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Swoje umiejętności artystyczno-taneczne stara się wykorzystywać podczas pracy terapeutycznej jednocześnie łącząc zamiłowanie do tańca oraz pasję do pracy z dziećmi. Interesuje się metodami łączącymi tradycyjną terapię z terapią tańcem / ruchem, czyli choreoterapię (DMT). W tym obszarze ukończyła kursy - Logorytmika-słuch, ruch, słowo oraz Taniec w animacji.Mariola Szulc – Bartkowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, w trakcie studiów podyplomowych Terapia Pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju ( Akademia Pedagogiki Specjalnej). W MC Program specjalizuje się w efektywnej integracji uczniów z ASD w grupach dzieci prawidłowo rozwijających się.

 • Terapia ręki I stopień;
 • SI I stopień;
 • Dziecięca matematyka II stopień;
 • 3 modułowy kurs terapii behawioralnej;

Swoją pracę uważa za wielkie wyzwanie, które jest nie tylko wspaniałym doświadczeniem osobistym, ale także podstawą do nowych poszukiwań i dalszego rozwoju. Stale rozwija swoje umiejętności zawodowe oraz wzbogaca swój warsztat pracy.mgr Magdalena Papińska-Okrągły

Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała przez ostatnie cztery lata w Poradni dla dzieci z Autyzmem, w której prowadziła diagnozę i terapię dzieci z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ukończyła kursy:

 • l stopień Programu językowego Makaton system gestów i symboli graficznych ( Warszawa);
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju. (GoProgress, Wrocław);
 • Autyzm – Jak to zdiagnozować. Diagnoza kliniczna całościowych zaburzeń rozwoju. (GoProgress, Wrocław);
 • III modułowy kurs Terapia behawioralna dzieci z autyzmem,( NODN, Gdańsk).

Cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Aktualnie jest w trakcie zdobywania certyfikatu Nauczyciela – Terapeuty dziecka z autyzmem.

W swojej pracy kieruje się wiedzą teoretyczną, doświadczeniem oraz intuicją terapeutyczną. Fascynuje ją świat autyzmu. Stara się zrozumieć sposób postrzegania świata dziecka z autyzmem. Poprzez indywidualne podejście dociera do poszczególnego dziecka , tak aby uzyskać jak najlepsze efekty terapeutyczne.mgr Joanna Pawlak-Piekarek

Absolwentka Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Warszawskim.

Ukończyła kurs z zakresu Surdologopedii organizowany przez Instytut Głuchoniemych.

W pracy z dziećmi autystycznymi posługuje się metodami opartymi na kursach:

 • PECS;
 • Podstawowe Zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (Fundacja Synapsis);
 • Terapi SI (Warszawska Poradnie Psych-Ped);
 • Sekwencyjno-Symultaniczna Nauka Czytania (portal Konferencje Logopedyczne);
 • VB-MAPP.


mgr Izabela Wiśniewska

Oligofrenopedagog, terapeuta SI IIstopnia

Przez ostatnie 4 lata diagnozowała dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz prowadziła terapię Integracji sensorycznej w Poradni Dla Osób z Autyzmem Dziecięcym. Od 6 lat prowadzi zajęcia rewalidacyjne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa.

Od 2012 roku wykładowca w Instytucie Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica na kierunku Wczesna Interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka.

Ukończyła kursy:

 • Diagnoza i Terapia SI I i II stopnia (Warszawa)
 • III modułowy kurs "Stosowana Analiza Zachowania: Metody pracy z dziećmi z autyzmem" (Fundacja "Krok po kroku",Warszawa)
 • "Autyzm- Jak to zdiagnozować. Diagnoza Kliniczna Całościowych Zaburzeń Rozwoju." (Go Progress ,Wrocław)
 • "Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza Funkcjonalna Dziecka z Zaburzeniami Rozwoju." ( Go Progress, Wrocław)
 • Makaton-Program Rozwoju Komunikacji PRKM- Poziom Pierwszy (Płock)
 • Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania wg. J. Cieszyńskiej (Kraków)
 • Terapia ręki I i II stopnia (SOYER, Warszawa)


mgr Anna Gorczyca

Fizjoterapeuta

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje w zakresie terapii FDM i FDM taping.

Jako fizjoterapeuta dziecięcy pracuje od 2001roku. Ponadto wykonuje masaże lecznicze i sportowe, zabiegi fizykoterapeutyczne z wykorzystaniem medycznej aparatury elektronicznej, prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi doskonale rozumie ich potrzeby. Jej misją jest pomoc dzieciom z zaburzeniami ruchu a także usprawnianie i rozwijanie prawidłowych wzorców ruchowych u dzieci z zaburzeniami rozwoju.mgr Dominika Jakubowska

Pedagog terapeuta

Absolwentka PWSZ w Płocku. Ukończyłam studia licencjackie (edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną), studia magisterskie (edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym) oraz studia podyplomowe (wczesne nauczanie języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym). Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam poprzez prowadzenie indywidualnych terapii (z dziećmi z Zespołem Aspergera, autyzmem) w różnych placówkach oświatowych.

Kursy i szkolenia:

 • Certyfikat tutora;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu wiedzy na temat Zespołu Aspergera i zasad pracy z dzieckiem z ZA


Mgr Marta Kaźmierkiewicz

Logopeda

Absolwent Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Dyplom z zakresu pedagogiki uzyskała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi.

W terapii wykorzystuje wiedzę z zakresu:

 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® - Centrum Metody Krakowskiej;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, a afazją)- Centrum Metody Krakowskiej;
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu- Centrum Metody Krakowskiej;
 • Picture Exchange Communication System PECS .

W dalszym ciągu wzbogaca swoją wiedzę, kwalifikacje i umiejętności w pracy z dziećmi autystycznymi.

Najważniejsze jest dla niej dobro dzieci, dlatego tez w swojej pracy stosuje indywidualizację dostosowując się do potrzeb i zainteresowań podopiecznych. Praca daje jej wiele radości i ogromną satysfakcję.Monika Riabczyk

Absolwentka Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły im Pawła Włodkowica w Płocku.

Skończyła kursy dietetyczne – pasjonatka zdrowego żywienia.

W naszym zespole pełni funkcję administratora. Koordynuję pracę administracyjno – biurową między Terapeutycznymi Punktami Przedszkolnymi. Dba aby naszym podopiecznym oraz specjalistom niczego nie brakowało w trakcie terapii.

Jako nauczyciel Wychowania Fizycznego spełnia się w miejscu wypełnionym przez dzieci.