Agnieszka Furmanik-Nowicka

Neurologopeda, Pedagog Specjalny

O mnie

Wykształcenie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Agnieszka Furmanik-Nowicka wspiera MC PROGRAM Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci Małgorzaty Chmielewskiej jako Neurologopeda, Pedagog Specjalny, Specjalista ds. Mowy i Komunikacji, w tym wykorzystywania alternatywnych metod porozumiewania się, Terapeuta Ręki, Certyfikowany Terapeuta PECS I stopnia, Certyfikowany Nauczyciel, Certyfikowany Terapeuta Behawioralny Dziecka z Autyzmem.

Szkolenia i kursy

Szkolenia z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji:

 • Certyfikowany terapeuta alternatywne sposoby komunikowania się dzieci niepełnosprawnych I, II, III i IV stopień
 • Program rozwoju komunikacji MAKATON
 • Certyfikowany terapeuta PECS I stopnia
 • Specjalista I, II Stopnia Mutyzm Wybiórczy – diagnoza, badania naukowe, pomoc rodzinie

Uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych:

 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii

Szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania:

 • Techniki SAZ III – modułowy kurs bazowy

Szkolenia z zakresu metody krakowskiej:

 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, z autyzmem, z afazją)

Certyfikacje logopedyczne:

 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej(SI)
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci- aspekt logopedyczny, szkolenie teoretyczno-warsztatowe
 • Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej
 • Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne

Ogólne:

 • Szkolenie jak diagnozować autyzm

Kursy specjalistyczne:

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
 • Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniami autystycznymi
 • Program Aktywności Knillów,
 • Kurs z zakresu narzędzi diagnostycznych PEP-R, 
 • Ukończony bazowy kurs ESDM, kursy uprawniające do prowadzenia zajęć metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz metodą Knilla.