Marta Kaźmierkiewicz

Logopeda, Pedagog

O mnie

Wykształcenie: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Wykształcenie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku.

Logopeda, Pedagog

Szkolenia i kursy

Praktyka logopedyczna: 

 • Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, 
 • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej CKR w Konstancinie

Szkolenia logopedyczne:

 • Terapia Neurobiologiczna – Centrum Metoda Krakowska
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® – Metoda Krakowska
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – Metoda Krakowska
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – Metoda Krakowska
 • Guguhopla – od zabawy do mówienia

Szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania:

 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ,
 • Techniki SAZ w pracy z grupą

Inne

 • Szkolenie z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji – Certyfikowany terapeuta PECS 
 • Szkolenie bazowe z zakresu terapii behawioralnej w teorii i praktyce
 • Szkolenie prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej z zakresu „Dziecięcej Matematyki”