FILM o MC PROGRAM – uchylamy rąbka tajemnicy i z dumą przedstawiamy naszą codzienną pracę.

N * I * E * S * P * O * D * Z * I * A * N * K * A

Specjalnie dla Państwa z okazji

5tych U * R * O * D * Z * I * N – MC PROGRAM

uchylamy rąbka tajemnicy i z dumą przedstawiamy naszą codzienną pracę.

Terapeutyczne Przedszkole MC PROGRAM powstało z myślą o dzieciach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami sprzężonymi.

Codzienne zajęcia specjalistyczne (indywidualne) w ramach edukacji przedszkolnej mają na celu intensywne stymulowanie rozwoju dziecka, oraz uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwojowych, a także skorygowanie deficytów we wszystkich sferach funkcjonowania dziecka.

Terapia dla dzieci w ramach edukacji przedszkolnej przez 5 dni oferujemy dzieciom, intensywną terapię niezbędną w prawidłowym funkcjonowaniu, indywidualną (terapeuta + dziecko), codziennie praca z:

  • LOGOPEDĄ
  • FIZJOTERAPEUTĄ
  • PSYCHOLOGIEM
  • PEDAGOGIEM SPECJALNYM
  • OLIGOFRENOPEDAGOGIEM
  • TERAPEUTĄ RĘKI I CIAŁA
  • TRENEREM UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

… czynią nasz program WYJĄTKOWYM I NIEZWYKLE SKUTECZNYM.

Nasza TERAPIA jest:

  • KOMPLEKSOWA
  • INTENSYWNA
  • MULTIDYSCYPLINARNA