Zespół

Małgorzata Chmielewska
Autorka MCPROGRAM, Dyrektor Merytoryczny
Wykształcenie: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Właściciel Mc Program Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Małgorzaty Chmielewskiej oraz Współwłaściciel Edukidsmed Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego  Edukidsmed. Psycholog, Pedagog Specjalny, Pedagog Przedszkolny i Wczesnoszkolny, Terapeuta, Konsultant i Szkoleniowiec. […]
Magdalena Papińska-Okrągły
Dyrektor, Psycholog, Pedagog Specjalny
Wykształcenie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Dyrektor MC PROGRAM Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Małgorzaty Chmielewskiej. Koordynator zespołu diagnostycznego MC PROGRAM Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci. Psycholog, Pedagog Specjalny, Certyfikowany Terapeuta Behawioralny IWRD, w trakcie zdobywania licencji Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z […]
Magdalena Kozłowska
Zastępca Dyrektora, Pedagog Specjalny, Terapeuta Pedagogiczny
Wykształcenie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Zastępca Dyrektora Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Małgorzaty Chmielewskiej. Pedagog Specjalny, Terapeuta Pedagogiczny, Terapeuta Ręki, Terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania w trakcie certyfikacji.  […]
Agnieszka Furmanik-Nowicka
Neurologopeda, Pedagog Specjalny
Wykształcenie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Neurologopeda, Pedagog Specjalny, Specjalista ds. Mowy i Komunikacji, w tym wykorzystywania alternatywnych metod porozumiewania się, Terapeuta Ręki, Certyfikowany Terapeuta PECS I stopnia, Certyfikowany Nauczyciel, Certyfikowany Terapeuta Behawioralny Dziecka z Autyzmem. […]
Joanna Kosek
Logopeda, Terapeuta NPDC
Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Logopeda, Certyfikowany Terapeuta NPDC – technik terapeutycznych opartych na dowodach, Filolog Angielski. […]
Katarzyna Mierzejewska-Kamińska
Logopeda, Pedagog, Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wykształcenie: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Logopeda, Terapeuta Ręki. Posiada specjalistyczny certyfikat z zakresu audiologii uprawniający do przeprowadzania badań słuchu. Specjalista w zakresie masażu logopedycznego. […]
Karolina Kołsut
Fizjoterapeuta, Terapeuta Ręki
Wykształcenie: Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
Wykształcenie: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Fizjoterapeuta, Terapeuta Ręki […]
Angelika Suska
Pedagog specjalny, Logopeda, Edukator
Wykształcenie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wykształcenie: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pedagog Specjalny o specjalności – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Logopeda. […]
Justyna Zawadka
Pedagog, Terapeuta Grupowy
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Pedagog, Terapeuta Grupowy, Terapeuta Ręki. Studentka studiów z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Terapii pedagogicznej z socjoterapią. […]
Bogusława Wódka
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Terapeuta pedagogiczny, Oligofrenopedagog, Rewalidator, Terapeuta ręki
Wykształcenie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Terapeuta pedagogiczny, Oligofrenopedagog, Rewalidator, Terapeuta ręki […]
Ilona Albrewczyńska
Oligofrenopedagog, Terapeuta Pedagogiczny, Terapeuta Ręki, Edukator
Wykształcenie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Oligofrenopedagog, Terapeuta Pedagogiczny […]
Małgorzata Zawalich
Fizjoterapeuta
Wykształcenie: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Wykształcenie: Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
Fizjoterapeuta […]
Marta Kaźmierkiewicz
Logopeda, Pedagog
Wykształcenie: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Wykształcenie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku.
Logopeda, Pedagog […]
Anita Gierwatowska
Pedagog, Terapeuta Grupowy, Terapeuta Ręki
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Pedagog, Terapeuta Grupowy. Studentka studiów z zakresu Terapii pedagogicznej z socjoterapią. […]
Daria Lewandowska
Logopeda
Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski
Logopeda, Filolog Polski, Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. W trakcie zdobywania uprawnień Pedagoga Specjalnego na kierunku pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera. […]