Zespół

Małgorzata Jutrzenka
Autorka MC PROGRAM, Międzynarodowy Trener ADOS-2, Diagnosta ADOS-2, Psycholog, Superwizor, Szkoleniowiec, Pedagog Specjalny
Wykształcenie: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Wykształcenie: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Autorka MC PROGRAM, Międzynarodowy Certyfikowany Trener ADOS-2, Diagnosta ADOS-2, Psycholog, Superwizor, Szkoleniowiec, Pedagog Specjalny […]
Magdalena Papińska-Okrągły
Wicekierownik MC PROGRAM, Koordynator Zespołu Diagnostycznego, Diagnosta ADOS-2, Psycholog, Pedagog Specjalny
Wykształcenie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wykształcenie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wicekierownik MC PROGRAM Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego. Koordynator zespołu diagnostycznego, Psycholog, Pedagog Specjalny, Certyfikowany Terapeuta […]
Natalia Sokołowska
Psycholog, Pedagog, Certyfikowany Muzykoterapeuta
Wykształcenie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Wykształcenie: Uniwerystet Warszawski
Wykształcenie: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego Wrocław
Psycholog, Pedagog, Certyfikowany Muzykoterapeuta […]
Ewelina Staszak
Dyplomowany psycholog, Terapeuta SI
Wykształcenie: Uniwersytet SWPS Poznań
Wykształcenie: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
Dyplomowany Psycholog, Terapeuta SI, Pedagog […]
Angelika Suska-Kluga
Logopeda, Pedagog specjalny, Diagnosta ADOS-2
Wykształcenie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wykształcenie: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Logopeda, Pedagog specjalny, Certyfikowany diagnosta ADOS-2 […]
Joanna Kosek
Logopeda, Pedagog, Terapeuta NPDC
Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Logopeda, Certyfikowany Terapeuta NPDC – technik terapeutycznych opartych na dowodach, Filolog Angielski. […]
Patrycja Dutkowska
Neurologopeda, Logopeda, Audiolog
Wykształcenie: Uniwersytet Łodźki
Neurologopeda, Logopeda, Audiolog […]
Bogusława Wódka
Terapeuta SI, Pedagog specjalny, Terapeuta pedagogiczny, Terapeuta Ręki
Wykształcenie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Wykształcenie: Wyższa Szkoła EWS Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie
Terapeuta SI, Pedagog specjalny, Terapeuta pedagogiczny, Terapeuta Ręki […]
Małgorzata Zawalich
Fizjoterapeuta, Diagnosta wad postaw
Wykształcenie: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Wykształcenie: Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
Fizjoterapeuta […]
Karolina Kołsut
Fizjoterapeuta, Terapeuta SI, Terapeuta Ręki
Wykształcenie: Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
Wykształcenie: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Fizjoterapeuta, Terapeuta Ręki […]
Magdalena Kozłowska
Pedagog Specjalny, Specjalista Metody TOMATIS®, Diagnosta ADOS-2, Terapeuta Ręki
Wykształcenie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Pedagog Specjalny, Terapeuta Pedagogiczny, Terapeuta Ręki, Terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania […]
Ilona Albrewczyńska
Oligofrenopedagog, Terapeuta Pedagogiczny, Terapeuta Ręki, Edukator
Wykształcenie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Oligofrenopedagog, Terapeuta Pedagogiczny […]
Justyna Zawadka
Oligofrenopedagog, Terapeyta Pedagogiczny, Terapeuta Ręki, Diagnosta ADOS-2
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Pedagog, Terapeuta Grupowy, Terapeuta Ręki. Studentka studiów z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Terapii pedagogicznej z socjoterapią. […]
Sylwia Kaczmarek
Logopeda, Pedagog Specjalny, Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego
Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski
Logopeda, Filolog Polski, Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. W trakcie zdobywania uprawnień Pedagoga Specjalnego na kierunku pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera. […]
Marta Makowska
Pedagog, Terapeuta ręki
Wykształcenie: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Pedagog, Terapeuta ręki […]