Zespół

Małgorzata Jutrzenka
Autorka MCPROGRAM, Dyrektor Merytoryczny
Wykształcenie: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Właściciel Mc Program Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Małgorzaty Chmielewskiej oraz Współwłaściciel Edukidsmed Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego  Edukidsmed. Psycholog, Pedagog Specjalny, Pedagog Przedszkolny i Wczesnoszkolny, Terapeuta, Konsultant i Szkoleniowiec. […]
Magdalena Papińska-Okrągły
Dyrektor, Psycholog, Pedagog Specjalny
Wykształcenie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Dyrektor MC PROGRAM Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Małgorzaty Chmielewskiej. Koordynator zespołu diagnostycznego MC PROGRAM Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci. Psycholog, Pedagog Specjalny, Certyfikowany Terapeuta Behawioralny IWRD, w trakcie zdobywania licencji Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z […]
Magdalena Kozłowska
Zastępca Dyrektora, Pedagog Specjalny, Terapeuta Pedagogiczny
Wykształcenie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Zastępca Dyrektora Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Małgorzaty Chmielewskiej. Pedagog Specjalny, Terapeuta Pedagogiczny, Terapeuta Ręki, Terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania w trakcie certyfikacji.  […]
Agnieszka Furmanik-Nowicka
Neurologopeda, Pedagog Specjalny
Wykształcenie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Neurologopeda, Pedagog Specjalny, Specjalista ds. Mowy i Komunikacji, w tym wykorzystywania alternatywnych metod porozumiewania się, Terapeuta Ręki, Certyfikowany Terapeuta PECS I stopnia, Certyfikowany Nauczyciel, Certyfikowany Terapeuta Behawioralny Dziecka z Autyzmem. […]
Joanna Kosek
Logopeda, Terapeuta NPDC
Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Logopeda, Certyfikowany Terapeuta NPDC – technik terapeutycznych opartych na dowodach, Filolog Angielski. […]
Ewelina Staszak
Dyplomowany Psycholog, Pedagog
Wykształcenie: Uniwersytet SWPS Poznań
Dyplomowany Psycholog, Pedagog Studentka studiów podyplomowych z Przygotowania pedagogicznego dla psychologów oraz Terapii Integracji Sensorycznej z elementami terapii behawioralnej. […]
Karolina Kołsut
Fizjoterapeuta, Terapeuta Ręki
Wykształcenie: Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
Wykształcenie: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Fizjoterapeuta, Terapeuta Ręki […]
Angelika Suska
Pedagog specjalny, Logopeda, Edukator
Wykształcenie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wykształcenie: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pedagog Specjalny o specjalności – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Logopeda. […]
Magdalena Zalewska-Mioduska
Specjalista ds. Rozwoju i Organizacji
Wykształcenie: Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica w Płocku
Specjalista ds. Rozwoju i Organizacji […]
Justyna Zawadka
Pedagog, Terapeuta Grupowy
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Pedagog, Terapeuta Grupowy, Terapeuta Ręki. Studentka studiów z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Terapii pedagogicznej z socjoterapią. […]
Bogusława Wódka
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Terapeuta pedagogiczny, Oligofrenopedagog, Rewalidator, Terapeuta ręki
Wykształcenie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Terapeuta pedagogiczny, Oligofrenopedagog, Rewalidator, Terapeuta ręki […]
Ilona Albrewczyńska
Oligofrenopedagog, Terapeuta Pedagogiczny, Terapeuta Ręki, Edukator
Wykształcenie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Oligofrenopedagog, Terapeuta Pedagogiczny […]
Małgorzata Zawalich
Fizjoterapeuta
Wykształcenie: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Wykształcenie: Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
Fizjoterapeuta […]
Agnieszka Wrona
Pedagog specjalny w zakresie terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu, Pedagog, Pedagog mediów i animacji kulturalnej
Wykształcenie: Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie
Wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski
Pedagog […]
Anita Gierwatowska
Pedagog, Terapeuta Grupowy, Terapeuta Ręki
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Pedagog, Terapeuta Grupowy. Studentka studiów z zakresu Terapii pedagogicznej z socjoterapią. […]