Ewelina Staszak

Dyplomowany psycholog, Terapeuta SI

O mnie

Wykształcenie: Uniwersytet SWPS w Poznaniu
Wykształcenie: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Dyplomowany psycholog, Terapeuta SI

Szkolenia i kursy

Szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania:

  • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
  • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
  • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi,
  • Dokumentowanie i programowanie w SAZ,
  • Techniki SAZ w pracy z grupą

Kursy specjalistyczne:

  • Efektywna praca z grupą
  • TUS dla dzieci szkolnych
  • Praca z grupą