MC Program

RODZICU – PODARUJ DZIECKU PRZYSZŁOŚĆ!

MC PROGRAM – specjalizujemy się w pomocy dzieciom, w zapewnieniu im szybkiej, profesjonalnej diagnostyki oraz najwyższej jakości terapii.

NIE KAŻDA TRUDNOŚĆ TO ZABURZENIE!

Program BEZPŁATNYCH KONSULTACJI DIAGNOSTYCZNYCH ma na celu zweryfikowanie poziomu trudności dziecka i wskazanie najbardziej optymalnej ścieżki wsparcia. Dzięki konsultacjom rodzic wie czy to co niepokoi go w rozwoju dziecka:
– mieści się w normach rozwojowych,
– wymaga wsparcia terapeutycznego, ale nie jest zaburzeniem
– wymaga pełnej diagnozy klinicznej i intensywnej terapii

PEŁNA DIAGNOZA KLINICZNA jest wielospecjalistycznym i wielopoziomowym procesem weryfikacji trudności dziecka w celu określenia rodzaju i zakresu zaburzeń.

ZESPÓŁ DIAGNOSTYCZNY: psychologowie, pedagodzy specjalni, logopedzi i neurologopedzi we współpracy z lekarzem psychiatrii dzieci i młodzieży.

W przebiegu procedury między innymi badanie ADOS-2 stanowiące ogólnoświatowy złoty standard diagnostyczny zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Wydawana przez nas diagnoza uprawnia do wystąpienia o orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

TERAPIA

Aby terapia była skuteczna powinna być KOMPLEKSOWA, INTENSYWNA, MULTIDYSCYPLINARNA oraz w 100% ODPOWIADAĆ POTRZEBOM DZIECKA. W ramach TERAPEUTYCZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO wspieramy dzieci wymagające najbardziej zindywidualizowanego oraz kompleksowego wsparcia.

20 GODZIN TERAPII TYGODNIOWO, codzienne zajęcia z LOGOPEDĄ, EDUKATOREM (PSYCHOLOGIEM, PEDAGOGIEM SPECJALNYM, OLIGOFRENOPEDAGOGIEM), TERAPEUTĄ SI, TERAPEUTĄ RĘKI oraz TRENEREM UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH czynią nasz program WYJĄTKOWYM I NIEZWYKLE SKUTECZNYM.

METODY PODSTAWOWE

VB MAPP, STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA, METODA KRAKOWSKA, PECS, INTEGRACJA SENSORYCZNA, TERAPIA RĘKI, TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

WYBRANE METODY I TECHNIKI UZUPEŁNIAJĄCE

TRENING POSZERZAJĄCY MENU, TRENING SAMODZIELNOŚCI, TRENING ZABAWY, SENSOPLASTYKA, LOGORYTMIKA, METODA WERONIKI SHERBORNE, METODA PORANNEGO KRĘGU, METODA KLANZY, MAKATON, METODA DOBREGO STARTU MARTY BOGDANOWICZ, METODA HANNY TYMICHOWEJ.

WYRÓWNANY START ZWIĘKSZA SZANSE NA SUKCES TWOJEGO DZIECKA!

Nasz program przygotowuje dzieci do edukacji przedszkolnej. Chcemy, aby nasi podopieczni posiadali umiejętności pozwalające im na samodzielność i wyrównane szanse na rozwój w grupie.