Terapeutyczne Przedszkole

Skuteczność i efektywność to Nasz główny cel!

Zapewniamy najwyższy poziom terapii!

Intensywna, codzienna, indywidualna, specjalistyczna terapia gwarantuje postępy!

Rodzicu pomóż dziecku i zapisz na bezpłatne konsultacje specjalistyczne

 – 669 288 377; Płock ul. Chabrowa 21

Co nas wyróżnia?

 • Codzienne! ustrukturalizowane zajęcia terapeutyczne
 • Przejrzysty przedszkolny plan zajęć terapeutycznych
 • Codzienna 4 godzinna indywidualna praca dziecka ze specjalistami różnych dziedzin (psycholog, logopeda, fizjoterapeuta …)
 • Terapia kompleksowa, indywidualnie dobrana do potrzeb dziecka
 • Zajęcia modułowe
 • Weryfikowane sesje terapeutyczne
 • Regularne spotkania z rodzicami omawiające postępy
 • Najwyższa jakość terapii – corocznie połowa naszych podopiecznych uzyskuje gotowość do edukacji w przedszkolach integracyjnych.

Jakie jest Przedszkole MC Program?

 • Jesteśmy placówką opierająca się na intensywnym autorskim programie terapeutyczno-edukacyjnym, który ma na celu intensywne stymulowanie rozwoju dziecka, uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwojowych, a także skorygowanie deficytów we wszystkich sferach jego funkcjonowania.
 • Pobyt dziecka w specjalistycznym Terapeutycznym Przedszkolu to najlepiej wykorzystany czas dla jego rozwoju.
 • Dzięki intensywnej terapii Twoje dziecko pójdzie do przedszkola i szkoły wyposażone w umiejętności dzięki którym będzie mogło rozwijać się i uczyć w sposób efektywny a także z sukcesem nawiązywać relacje społeczne.

Jak to robimy? Co zapewniamy? Kim jesteśmy?

 • Intensywna terapia to codzienne! zajęcia z:

Psychologiem

Logopedą

Fizjoterapeutą

Terapeutą ręki i ciała

Pedagogiem specjalnym

Oligofrenopedagogiem

Trenerem umiejętności społecznych

 • CODZIENNIE przez 5 dni w tygodniu w ramach edukacji przedszkolnej oferujemy dzieciom, intensywną terapię niezbędną do prawidłowego funkcjonowania.
 • W naszym przedszkolu bardzo dbamy o przestrzeganie higieny i bezpieczeństwa uczęszczających do nas dzieci.
 • Jesteśmy specjalistami różnych dziedzin, nieustannie szkolimy się i pogłębiamy wiedzę.
 • Dzięki połączeniu umiejętności i ciekawych nowatorskich pomysłów potrafimy maksymalnie wykorzystać potencjał dziecka. Terapie, które prowadzimy są efektem współdziałania wszystkich specjalistów zespołu w konsekwencji czego powstają niezwykle efektywne programy dbające o każdy szczegół.
 • Programy terapeutyczne weryfikowane i ewaluowane po 22 sesjach. Postępy dziecka na bieżącą omawiane z rodzicami.

Kroki MC Program

W Pierwszym Kroku terapii Nasi Podopieczni codziennie uczestniczą w multidyscyplinarnych indywidulanych zajęciach terapeutycznych.

Krok Drugi to połączenie terapii indywidualnej z rozwojem kompetencji społecznych w 2-4 osobowych grupach treningowych. Jeżeli dziecko dobrze sobie radzi w małej grupie, efektywnie uczy się i rozwija oraz rozumie i przestrzega normy i zasady społeczne nadchodzi czas na Krok Trzeci – integracja w docelowym szkole lub przedszkolu.

Czas intensywnej terapii przygotowującej do przedszkoli integracyjnych obejmuje okres od 1-2 lat.

Dla kogo?

Serdecznie zapraszamy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na Autyzm, Zespół Aspergera lub niepełnosprawność sprzężoną. Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku: 2,5 – 9 lat.

Jak pracujemy?

METODY PODSTAWOWE:

VB MAPP

STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA

METODA KRAKOWSKA

METODA ZACHOWAŃ WERBALNYCH

PECS

TERAPIA RĘKI

FIZJOTERAPIA

INTEGRACJA SENSORYCZNA

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

WYBRANE METODY I TECHNIKI UZUPEŁNIAJĄCE:

TRENING POSZERZAJĄCY MENU

TRENING SAMODZIELNOŚCI

TRENING ZABAWY

SENSOPLASTYKA

LOGORYTMIKA

METODA WERONIKI SHERBORNE

METODA PORANNEGO KRĘGU

METODA KLANZY

MAKATON

METODA DOBREGO STARTU MARTY BOGDANOWICZ

METODA HANY TYMICHOWEJ.

METODA PORANNEGO KRĘGU

Jak się zapisać?

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.