Joanna Kosek

Logopeda, Pedagog, Terapeuta NPDC

O mnie

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Logopeda, Certyfikowany Terapeuta NPDC – technik terapeutycznych opartych na dowodach

Szkolenia i kursy

Szkolenia i kursy

Szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania:

 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ,
 • Techniki SAZ w pracy z grupą

Szkolenia z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji:

 • Certyfikowany terapeuta PECS I i II stopnia,

Uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych:

 • VB-MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii

Kursy specjalistyczne:

 • Trener umiejętności społecznych TUS SST
 • Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna
 • WOPFU-IPET-VB-MAPP
 • Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart
 • Przygotowanie do pełnienia roli wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży