Jak diagnozuje się spektrum autyzmu?

Jak rozpoznać spektrum autyzmu?

Wiele małych dzieci prezentuje opóźniony rozwój mowy, takie opóźnienie może być symptomem autyzmu.

Sytuacja może szczególnie niepokoić, jeżeli opóźniony rozwój mowy występuje razem z trudnościami takimi jak:

 • Brak reakcji na imię
 • Brak wskazywania palcem, aby o coś poprosić
 • Brak wskazywania palcem, żeby pokazać Ci coś ciekawego
 • Dziecko nie odpowiada uśmiechem, kiedy Ty się do niego uśmiechasz
 • Nie utrzymuje z Tobą kontaktu wzrokowego kiedy się z nim bawisz, rozmawiasz, ubierasz
 • Schematyczna zabawa wąskie zainteresowania i manieryzmy ruchowe

Kto diagnozuje autyzm u dziecka?

Jeżeli Twoje dziecko w wieku 18-24 miesięcy nie mówi lub nie mówi i prezentuje również dodatkowe objawy mogące wskazywać na spektrum autyzmu skonsultuj się ze specjalistą.

Możesz skorzystać z konsultacji w ośrodku specjalizującym się w diagnozie spektrum autyzmu.

Lekarz lub nauczyciel w placówce do której uczęszcza Twoje dziecko mogą skierować Cię na konsultację do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Diagnoza kliniczna spektrum autyzmu!

Jeżeli Twoje dziecko w wieku 18-24 miesięcy nie mówi lub nie mówi i prezentuje również dodatkowe objawy mogące wskazywać na spektrum autyzmu skonsultuj się z MC PROGRAM Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci.

Konsultację psychologiczną przeprowadza zespół diagnostyczny MC PROGRAM, na którego czele stoi Małgorzata Jutrzenka.

W proces diagnozy autyzmu zaangażowany jest zespół specjalistów:

 • psycholog,
 • logopeda,
 • pedagog specjalny,
 • psychiatra.

Pełna Diagnoza Kliniczna Autyzmu MC PROGRAM składa się z:

 • wywiadu z rodzicami
 • obserwacji dziecka
 • analizy źródeł (m.in. opinii nauczyciela, filmików rodzinnych)
 • obserwacji dziecka w placówce edukacyjnej
 • badania ADOS-2
 • testów oceniających rozwój dziecka
 • testów oceniających inteligencję i zdolności poznawcze
 • w niektórych przypadkach dodatkowych badań w celu wykluczenia innych przyczyn (m.in. badanie słuchu, neurolog).

ADOS-2

ADOS – 2 to specjalnie przygotowany protokół obserwacji, określany jako “złoty standard” w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu.

ADOS-2 zawiera 5 modułów przewidzianych dla wszystkich grup wiekowych.

Narzędzie jest dostosowane do skali funkcjonowania osoby badanej (wieku, komunikacji).

ADOS-2

Podczas diagnozy przy użyciu ADOS-2 oceniane są objawy charakterystyczne dla spektrum autyzmu, a nie ogólny rozwój dziecka.

Prowadzący badanie zwraca uwagę na takie elementy jak komunikacja osoby, budowanie interakcji społecznych, ograniczone lub cykliczne zachowania oraz wyobraźnia i kreatywność podczas zabawy.