Justyna Zawadka

Oligofrenopedagog, Terapeyta Pedagogiczny, Terapeuta Ręki, Diagnosta ADOS-2

O mnie

Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Oligofrenopedagog, Terapeyta Pedagogiczny, Terapeuta Ręki, Certyfikowany Diagnosta ADOS-2

Szkolenia i kursy

Szkolenia i kursy

Szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania:

 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ,
 • Techniki SAZ w pracy z grupą

Szkolenia z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji:

 • Certyfikowany terapeuta PECS I, II stopień

Uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych:

 • ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • PEP-3 Profil Psychoedukacyjny
 • VB-MAPP Ocena umiejętności i planowania terapii

Kursy specjalistyczne

 • Nauczanie 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się
 • Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych