Angelika Suska-Kluga

Logopeda, Pedagog specjalny, Diagnosta ADOS-2

Wykształcenie

Wykształcenie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wykształcenie: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu


O mnie

Logopeda, Pedagog specjalny, Certyfikowany Diagnosta ADOS-2 

Uwielbiam działać razem z dzieckiem – podążać za nim i wplatać w jego zabawę wartości edukacyjne.

Jestem zwolenniczką nauki poprzez działanie, wykorzystując śpiew, ruch.

Miłośniczka długich spacerów z psem oraz tańca.

Szkolenia i kursy

Szkolenia i kursy

Szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania:

 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ,
 • Techniki SAZ w pracy z grupą

Szkolenia z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji:

 • Certyfikowany terapeuta PECS I stopnia II stopnia

Uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych:

 • ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • PEP-3 Profil Psychoedukacyjny
 • VB-MAPP Ocena umiejętności i planowania terapii
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON

Kursy specjalistyczne logopedyczne:

 • Elektrostymulacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • Elektrostymulacja moduł II
 • Metoda Krakowska – Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Metoda Krakowska – Terapia Neurobiologiczna
 • Metoda Krakowska – Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego
 • Logosensoryka dla specjalistów
 • Logogłoski – zabawy i ćwiczenia logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek
 • Kleksodźwięki czyli muzyczno-plastyczne zabawy sensoryczna

Kursy specjalistyczne

 • Nauczanie 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się
 • Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart
 • Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych
 • Wybiórczość pokarmowej u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej