Magdalena Kozłowska

Pedagog Specjalny, Specjalista Metody TOMATIS®, Diagnosta ADOS-2, Terapeuta Ręki
Projekt bez nazwy (25)

O mnie

Wykształcenie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Pedagog specjalny, Terapeuta pedagogiczny, Terapeuta ręki, Terapeuta stosowanej analizy zachowania, Certyfikowany specjalista Metody TOMATIS®, Certyfikowany diagnosta ADOS-2

Szkolenia i kursy

Szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania:

 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ,
 • Techniki SAZ w pracy z grupą

Szkolenia z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji:

 • Certyfikowany terapeuta PECS I stopnia II stopnia

Uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych:

 • ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • PEP-3 Profil Psychoedukacyjny
 • VB-MAPP Ocena umiejętności i planowania terapii

Kursy specjalistyczne logopedyczna:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce: 3-modułowy kurs bazowy
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowanie
 • Techniki SAZ w pracy z grupą
 • Terapeuta i Diagnosta – ręki i stopy
 • Emocje dziecka i trudne zachowania
 • Terapia dziecka z MW w poradni, przedszkolu i w domu