Natalia Sokołowska

Psycholog, Pedagog, Certyfikowany Muzykoterapeuta

O mnie

Wykształcenie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Wykształcenie: Uniwerystet Warszawski
Wykształcenie: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego Wrocław

Psycholog, Pedagog, Certyfikowany Muzykoterapeuta

Szkolenia i kursy

Szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania:

 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ,
 • Techniki SAZ w pracy z grupą

Szkolenia z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji:

 • Certyfikowany terapeuta PECS I stopnia,

Uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych:

 • VB-MAPP Ocena umiejętności i planowania terapii
 • Skala Inteligencji STANFORD – BINET 5

Kursy specjalistyczne:

 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna I stopień
 • Trudności związane z karmieniem dziecka