Bogusława Wódka

Terapeuta SI, Pedagog specjalny, Terapeuta pedagogiczny, Terapeuta Ręki
bogusia

O mnie

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Wykształcenie: Wyższa Szkoła EWS Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie

Terapeuta SI, Pedagog specjalny, Terapeuta pedagogiczny, Terapeuta Ręki

 

Ukończone Studia Wyższe:

 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna

Wyższa Szkoła EWS Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie

 • Integracja Sensoryczna

Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica w Płocku

 • Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Pedagogika specjalna – rewalidacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szkolenia i kursy

Szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania:

 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ,
 • Techniki SAZ w pracy z grupą

Uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych:

 • PEP-3 Profil Psychoedukacyjny

Kursy specjalistyczne:

 • Terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż
 • Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznej
 • Logo Sensoryka
 • Smykomultisensoryka
 • Język migowy Poziom 1