Przedszkolne zajęcia „Emocje i Zabawa” – prowadzone przez psychologa

Niezwykłe Terapeutyczne Przedszkole – MC PROGRAM

Intensywna, codzienna, indywidualna, specjalistyczna terapia, która gwarantuje postępy.

Codzienne zajęcia z:

 • psychologiem
 • logopedą
 • fizjoterapeutą
 • terapeutą ręki i ciała
 • pedagogiem specjalnym
 • oligofrenopedagogiem
 • trenerem umiejętności społecznych..

Dziś przedstawiamy zajęcia „Emocje i Zabawa” – prowadzone przez psychologa.

Koncentrujemy się na:

 • rozwijaniu kompetencji emocjonalnych dziecka
 • rozpoznawaniu emocji
 • identyfikacji emocji
 • strategii właściwej regulacji stanów emocjonalnych

UCZYMY zabawy we wszystkich jej aspektach:

 • naśladowczej
 • funkcjonalnej
 • symbolicznej
 • naprzemiennej
 • wcielania się w rolę, tematycznej