Logopedyczny Trening Słuchowy MC PROGRAM

Terapeutyczne Przedszkole MC PROGRAM powstało z myślą o dzieciach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami sprzężonymi.

Codzienne zajęcia specjalistyczne (indywidualne) w ramach edukacji przedszkolnej mają na celu intensywne stymulowanie rozwoju dziecka, oraz uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwojowych, a także skorygowanie deficytów we wszystkich sferach funkcjonowania dziecka.

Terapia dla dzieci w ramach edukacji przedszkolnej przez 5 dni oferujemy dzieciom, intensywną terapię niezbędną w prawidłowym funkcjonowaniu, indywidualną (terapeuta + dziecko), codziennie praca z:

 • LOGOPEDĄ
 • FIZJOTERAPEUTĄ
 • PSYCHOLOGIEM
 • PEDAGOGIEM SPECJALNYM
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIEM
 • TERAPEUTĄ RĘKI I CIAŁA
 • TRENEREM UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

… czynią nasz program WYJĄTKOWYM I NIEZWYKLE SKUTECZNYM.

Nasza TERAPIA jest:

 • KOMPLEKSOWA
 • INTENSYWNA
 • MULTIDYSCYPLINARNA

Logopedyczny Trening Słuchowy  MC PROGRAM – Słuch to niezwykle ważny zmysł w rozwoju mowy!

Logopedzi MC PROGRAM ćwiczą bazowe umiejętności potrzebne do rozróżniania dźwięków mowy:

 • koncentracja uwagi słuchowej,
 • umiejętność identyfikacji konkretnego dźwięku,
 • pamięć słuchowa,
 • umiejętność różnicowania cech dźwięków (długości, barwa, donośności oraz ton).

Na początku pracujemy nad słuchem fizycznym, a następnie słuchem fonemowym i fonetycznym.

Skupiamy się na dźwiękach z otoczenia.

Uczymy się rozróżniać, a w kolejnym kroku wprowadzamy dźwięki mowy tj. głoski, sylaby, wyrazy.

Wzorzec słuchowy jest niezbędny by dziecko zaczęło pracować nad wzorcem artykulacyjnym.