CENNIK

CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII DZIECICena
Konsultacja Psychologiczna Dziecka (Protodiagnoza) 1,5h300 zł
Opinia Protodiagnostyczna100 zł
Diagnoza Kliniczna
Diagnoza kliniczna spektrum autyzmu
1200 zł
+ koszt konsultacji lekarskiej
Diagnoza Kliniczna
Diagnoza kliniczna spektrum autyzmu
dzieci powyżej 6 roku życia
1600 zł
+ koszt konsultacji lekarskiej
Diagnoza Funkcjonalna
(Profil Psychoedukacyjny PEP-3)
350 zł
Badanie ADOS 2600 zł
Diagnoza Funkcjonalna (KORP)300 zł
Diagnoza Zachowań Werbalnych (VB-MAPP)500 zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej350 zł
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5350 zł
Psychiatra Dziecięcy Płock150 zł
PAKIETY
TERAPEUTYCZNE PRZEDSZKOLE
Cena
Przedszkolny Pakiet Indywidualny

Codzienne przedszkolne zajęcia z Logopedą, Fizjoterapeutą, Psychologiem, Terapeutą SI, Terapeutą ręki i ciała, TUS, Pedagogiem specjalnym, Oligofrenopedagogiem
600 zł / m-c
Przedszkolny Pakiet Adaptacji Społecznej

Codzienne przedszkolne zajęcia z Logopedą, Fizjoterapeutą, Psychologiem, Terapeutą SI, Terapeutą ręki i ciała, TUS, Pedagogiem specjalnym, Oligofrenopedagogiem
600 zł / m-c
MC PROGRAM TERAPEUTYCZNE PRZEDSZKOLE PŁOCK
Zajęcia indywidualne odpłatne i w ramach WWRWWRPodopieczni i Absolwenci MC PROGRAMPozostali
Zajęcia z psychologiemBEZPŁATNIE80 zł/1h100 zł/1h
Terapia behawioralna BEZPŁATNIE 80 zł/1h 100 zł/1h
Neurologopeda BEZPŁATNIE 80 zł/1h 100 zł/1h
Logopeda BEZPŁATNIE 60 zł/1h80 zł/1h
Wprowadzanie PECS BEZPŁATNIE nie dotyczy120 zł/1h
Fizjoterapeuta BEZPŁATNIE 80 zł/1h 100 zł/1h
Terapeuta Ręki BEZPŁATNIE 80 zł/1h 100 zł/1h