CENNIK

Rodzaj usługi – DIAGNOZACena
Konsultacja Psychologiczna Dziecka (Protodiagnoza) 1,5h150 zł
Opinia Protodiagnostyczna100 zł
Diagnoza Kliniczna dzieci do 6 roku życia z Płocka i okolic do 30km600 zł
+ konsultacja lekarska
Diagnoza Kliniczna dzieci do 6 roku życia mieszkających powyżej 30km od Płocka oraz dzieci starszych niż 6 lat900 zł
+ konsultacja lekarska
Diagnoza Funkcjonalna (Profil Psychoedukacyjny PEP-3)350 zł
Badanie ADOS 2450 zł
Diagnoza Funkcjonalna (KORP)300 zł
Diagnoza Zachowań Werbalnych (VB-MAPP)500 zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej350 zł
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5250 zł
Psychiatra Dziecięcy Płock150 zł
PAKIETY TERAPEUTYCZNE
W RAMACH PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
Cena
Przedszkolny Pakiet Indywidualny

Codzienne przedszkolne zajęcia z Psychologiem, Logopedą, Fizjoterapeutą, Terapeutą ręki i ciała, Pedagogiem specjalnym, Oligofrenopedagogiem.
600 zł / m-c
Przedszkolny Pakiet Adaptacji Społecznej

Codzienne przedszkolne zajęcia z Psychologiem, Logopedą, Fizjoterapeutą, Terapeutą ręki i ciała, Pedagogiem specjalnym, Oligofrenopedagogiem, Trenerem umiejętności społecznych.
600 zł / m-c
Zajęcia indywidualne odpłatne i w ramach WWRWWRPodopieczni i Absolwenci MC PROGRAMPozostali
Zajęcia z psychologiemBEZPŁATNIE80 zł/1h100 zł/1h
Terapia behawioralna BEZPŁATNIE 80 zł/1h 100 zł/1h
Neurologopeda BEZPŁATNIE 80 zł/1h 100 zł/1h
Logopeda BEZPŁATNIE 60 zł/1h80 zł/1h
Wprowadzanie PECS BEZPŁATNIE nie dotyczy120 zł/1h
Fizjoterapeuta BEZPŁATNIE 80 zł/1h 100 zł/1h
Terapeuta Ręki BEZPŁATNIE 80 zł/1h 100 zł/1h