MC PROGRAM Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci

MC PROGRAM Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci w Płocku to miejsce skupiające się na świadczeniach na rzecz zwalczania problemu dzieci.

Nasza pomoc jest kompleksowa i całościowa. Prowadzimy działania z zakresu opieki, opinii, diagnozy i terapii, a także poradnictwa specjalistycznego dla dzieci.

Jesteśmy specjalistami różnych dziedzin, nieustannie szkolimy się i pogłębiamy wiedzę.

Dzięki połączeniu umiejętności i ciekawych nowatorskich pomysłów potrafimy maksymalnie wykorzystać potencjał dziecka. Terapie, które tworzymy są efektem współdziałania wszystkich specjalistów zespołu w konsekwencji tego powstają niezwykle efektywne programy dbające o każdy szczegół.

Obecnie Centrum MC PROGRAM tworzy ponad dwudziestu doświadczonych, niezwykłych terapeutów i lekarzy. 

Oferta

Konsultacje Specjalistyczne
Diagnoza Autyzm
Diagnoza psychologiczna
Diagnoza ADHD
Diagnoza Małego Dziecka

Konsultacje Specjalistyczne dla dzieci

Rodzicu jeżeli,
 • Niepokoi Cię rozwój dziecka
 • Dziecko ma 2 lata i nie mówi
 • Widzisz, że Twoje dziecko rozwija się inaczej niż inne dzieci w jego wieku
 • Potrzebujesz porady wychowawczej lub wsparcia
 • Chcesz skonsultować program terapeutyczny dziecka
Zespół Specjalistów Centrum Diagnozy MC PROGRAM w Płocku zaprasza:
 • Konsultacje psychologiczne dzieci
 • Konsultacje logopedyczne i neurologopedyczne dzieci
 • Konsultacje Fizjoterapeutyczne dzieci
 • Konsultacje pedagogiczne
 • Diagnozy Psychologiczne
chętnie odpowiemy na nurtujące Cię pytania i wątpliwości
Umów wizytę 669 288 377

Pełna Diagnoza Kliniczna

Pełna Diagnoza Kliniczna jest wielospecjalistycznym i wielopoziomowym procesem weryfikacji trudności dziecka w celu określenia rodzaju i poziomu zaburzeń.

Zespół Diagnostyczny

Zespół Diagnostyczny psychologowie, pedagodzy specjalni, terapeuci SI, logopedzi i neurologopedzi we współpracy z lekarzem psychiatrii dzieci i młodzieży.

W standardowej procedurze diagnostycznej przeprowadzamy między innymi badanie ADOS-2 stanowiące ogólnoświatowy złoty standard diagnostyczny zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Prowadzona przez nas diagnoza uprawnia do wystąpienia o orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Przebieg Diagnozy:

W proces pełnej diagnozy klinicznej (m. in. autyzm, ADHD) zaangażowany jest zespół specjalistów:

 • psycholog,
 • logopeda,
 • pedagog specjalny,
 • psychiatra.
Diagnoza autyzmu krok po kroku:
 • wywiad z rodzicami,
 • obserwacja dziecka,
 • analiza źródeł (m.in. opinii nauczyciela, filmików rodzinnych),
 • obserwacja dziecka w placówce edukacyjnej,
 • badania ADOS-2,
 • testy oceniające rozwój dziecka,
 • testy oceniające inteligencję i zdolności poznawcze,
 • w niektórych przypadkach dodatkowe badania w celu wykluczenia innych przyczyn (m.in. badanie słuchu, neurolog).

ADOS – 2

ADOS – 2 to specjalnie przygotowany protokół obserwacji, określany jako “złoty standard” w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu.

ADOS-2 zawiera 5 modułów przewidzianych dla wszystkich grup wiekowych.

Narzędzie jest dostosowane do skali funkcjonowania osoby badanej (wieku, komunikacji).

Podczas diagnozy przy użyciu ADOS-2 oceniane są objawy charakterystyczne dla spektrum autyzmu, a nie ogólny rozwój dziecka.

Prowadzący badanie zwraca uwagę na takie elementy jak komunikacja osoby, budowanie interakcji społecznych, ograniczone lub cykliczne zachowania oraz wyobraźnia i kreatywność podczas zabawy.