Anita Gierwatowska

Pedagog, Terapeuta Grupowy, Terapeuta Ręki

O mnie

Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Pedagog, Terapeuta Ręki, Terapeuta Grupy

W trakcie studiów II stopnia z zakresu Terapii pedagogicznej z socjoterapią.

Szkolenia i kursy

Szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania:

  • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
  • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
  • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi,
  • Dokumentowanie i programowanie w SAZ,
  • Techniki SAZ w pracy z grupą

Kursy specjalistyczne:

  • Certyfikowany Terapeuta Ręki I i II stopnia