Daria Lewandowska

Logopeda

O mnie

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski

Logopeda, Filolog Polski, Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. W trakcie zdobywania uprawnień Pedagoga Specjalnego na kierunku pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera.

Szkolenia i kursy

  • „Terapia behawioralna w teorii i praktyce: 3-modułowy kurs bazowy” – MAGIS w Gdańsku
  • „Terapia neurobiologiczna – dla początkujących” – Centrum Metody Krakowskiej w Krakowie
  • „Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania” – Centrum Metody Krakowskiej w Krakowie
  • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)” – Centrum Metody Krakowskiej w Krakowie
  • „Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1” – Pyramid Educational Consultants of Poland w Łodzi
  • „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka” – SYNAPSIS w Warszawie
  • „Podejście Verbal Behavior (VB) i zastosowanie narzędzia VB-MAPP w terapii trudności komunikacyjnych u dzieci o zaburzonym rozwoju” – Fundacja Wsparcie na Starcie w Warszawie
  • „Sensoplastyka” – Inkubator Inspiracji Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju w Lublinie