Daria Lewandowska

Logopeda, Pedagog Specjalny, Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego

O mnie

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski

Logopeda, Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego, Pedagog Specjalny

Szkolenia i kursy

Szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania:

 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ,
 • Techniki SAZ w pracy z grupą

Szkolenia z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji:

 • Certyfikowany terapeuta PECS I stopnia II stopnia

Uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych:

 • PEP-3 Profil Psychoedukacyjny
 • VB-MAPP Ocena umiejętności i planowania terapii
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka

Kursy specjalistyczne logopedyczna:

 • Metoda Krakowska – Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania
 • Metoda Krakowska – Terapia Neurobiologiczna
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)

Kursy specjalistyczne

 • Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych
 • Wybiórczość pokarmowej u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Sensoplastyka