Ilona Albrewczyńska

Oligofrenopedagog, Terapeuta Pedagogiczny, Terapeuta Ręki, Edukator

O mnie

Wykształcenie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Oligofrenopedagog, Terapeuta Pedagogiczny, Terapeuta Zajęciowy, Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego, Terapeuta Ręki.

Szkolenia i kursy

Szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania:

 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ,
 • Techniki SAZ w pracy z grupą

Uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych:

 • PEP-3 Profil Psychoedukacyjny
 • VB-MAPP Ocena umiejętności i planowania terapii
 • PEP-R Profil Psychoedukacyjny. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju

Szkolenia z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji:

 • Certyfikowany terapeuta PECS I stopnia

Kursy specjalistyczne:

 • Certyfikowany Diagnosta i Terapeuta Ręki – I i II stopnia
 • Indywidualny Program Terapeutyczno-Edukacyjny dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Pobawmy się wspólnie. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym