Ilona Albrewczyńska

Oligofrenopedagog, Terapeuta Pedagogiczny, Terapeuta Ręki, Edukator

O mnie

Wykształcenie: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Oligofrenopedagog, Terapeuta Pedagogiczny, Terapeuta Zajęciowy, Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego, Terapeuta Ręki.

Szkolenia i kursy

  • „Terapia behawioralna w teorii i praktyce: 3-modułowy kurs bazowy” – MAGIS w Gdańsku
  • „Diagnoza i Terapia Ręki – I i II stopnia” – TUTOR Centrum Edukacji i Rozwoju w Tłuszczu
  • „Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1” – Pyramid Educational Consultants of Poland w Warszawie
  • „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu” – EduProf Centrum Szkoleniowe w Warszawie
  • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju” – GoProgress Szkolenia Specjalistyczne Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wrocław
  • „Indywidualny Program Terapeutyczno-Edukacyjny dziecka z zaburzeniami rozwoju” – GoProgress Szkolenia Specjalistyczne Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wrocław
  • „Pobawmy się wspólnie. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym” – SCOLARIS Ośrodek Szkolenia w Warszawie