Małgorzata Jutrzenka

Autorka MCPROGRAM, Dyrektor Merytoryczny
Małgorzata Chmielewska - psycholog dziecięcy

O mnie

Wykształcenie: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Właściciel Mc Program Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Małgorzaty Chmielewskiej oraz Współwłaściciel Edukidsmed Centrum Diagnozy i Terapii Dziec oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego  Edukidsmed.

Psycholog, Pedagog Specjalny, Pedagog Przedszkolny i Wczesnoszkolny, Terapeuta, Konsultant i Szkoleniowiec. 

Autorka MC PROGRAM (programu terapeutyczno – przedszkolnego dla dzieci z autyzmem), założycielka Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, współtwórczyni idei kompleksowej terapii dzieci z autyzmem SOTIS realizowanej w latach 2004-2015.

Psycholog i Pedagog specjalizujący się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, w tym szczególnie z autyzmem i zespołem Aspergera, a także dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy, dzieci z zaburzeniami zachowania, dzieci wycofanych społecznie i nieśmiałych. 

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Ukończone studia z zakresu terapii dzieci z autyzmem organizowany przez fundację Synapsis. 2-letni kurs terapii rodzin w nurcie systemowym organizowany przez grupę Synapsis w Warszawie.

Szkolenia i kursy

Szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania:

 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ,
 • Techniki SAZ w pracy z grupą

Szkolenia z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji:

 • certyfikowany terapeuta PECS I stopnia,

Uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych:

 • ADOS – 2 – protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • Skala Inteligencji STANFORD – BINET 5,
 • KORP – Kwestionariusz Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Kursy specjalistyczne:

 • Ukończony bazowy kurs ESDM, kursy uprawniające do prowadzenia zajęć metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz metodą Knilla.
 • Bazowy Kurs HANDLE
 • Kurs AAC

Kontakt

e-mail: malgorzata.chmielewska@mc-program.pl

telefon: 669 288 377