Magdalena Papińska-Okrągły

Z-ca Dyrektora, Koordynator Zespołu Diagnostycznego, Certyfikowany Diagnosta ADOS-2, Psycholog, Pedagog Specjalny

O mnie

Wykształcenie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wykształcenie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Z-ca Dyrektora MC PROGRAM Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego.

Koordynator zespołu diagnostycznego MC PROGRAM Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci.

Psycholog, Pedagog Specjalny, Certyfikowany Terapeuta Behawioralny IWRD, Certyfikowany Diagnosta ADOS-2

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu.

Szkolenia i kursy

Szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania:

 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ,
 • Techniki SAZ w pracy z grupą

Szkolenia z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji:

 • Certyfikowany Terapeuta PECS I stopnia,
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON

Uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych:

 • ADOS – 2 – protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • Skala Inteligencji STANFORD – BINET 5,
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • KORP – Kwestionariusz Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Kursy specjalistyczne:

 • Autyzm – Jak to diagnozować. Diagnoza kliniczna całościowych zaburzeń rozwoju

Kontakt

e-mail: magdalena.papinska@mc-program.pl

telefon: 534 309 340