Autyzm to nie choroba

Twoje dziecko potrzebuje DIAGNOZY?

ADOS-2 to złoty standard diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu

✅ Jako Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci dysponujemy narzędziem ADOS – 2 – wystandaryzowanym protokołem obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu, oraz oryginalnymi pomocami do przeprowadzenia badania ADOS

✅ Zespół Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci MC PROGRAM Małgorzaty Chmielewskiej, po odbyciu szkolenia oraz spełnieniu wymaganych kryterium: min. 80 procent zgodności oceny przeprowadzanych badań z certyfikowanym diagnostą ADOS -2 dr Agnieszką Rynkiewicz, uzyskał MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT uprawniający do przeprowadzania diagnozy tym narzędzie.

✅ Centrum Diagnozy i Terapii MC Program Małgorzaty Chmielewskiej podąża za światowymi trendami i wykonuje diagnozę kliniczną zgodnie z najwyższymi standardami.