Przedszkolne codzienne zajęcia – logopedia

Codzienne zajęcia logopedyczne w MC PROGAM Terapeutycznym Przedszkolu.

MC PROGRAM – Codzienne zajęcia logopedyczne

Codzienne specjalistyczne zajęcia przedszkolne muszą być atrakcyjne dla naszych podopiecznych.

Z uwagi na to specjaliści MC PROGRAM pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci SI, edukatorzy doskonale o tym wiedzą i tak projektują zajęcia, aby codzienna terapia była różnorodna, a zaraz spójna z ustaleniami zespołu terapeutycznego.

Dziś nasz przedszkolak Fabianek podczas ćwiczeń toru oddechowego.

Oddychanie jest bardzo ważne dla poprawnego mówienia oraz prawidłowego rozwoju i funkcjonowania aparatu artykulacyjnego.

Na czym polega terapia logopedyczna dziecka z autyzmem?

Terapia dziecka z autyzmem dostosowywana jest do możliwości i stanu zdrowia dziecka. Do zadań logopedy należy przede wszystkim:

  • Nauka prawidłowego oddychania i wydłużaniu fazy oddechowej. W tym celu wykorzystuje się nucenie lub śpiewanie.
  • Redukcja zahamowani emocjonalnych przy zastosowaniu ćwiczeń logorytmicznych.
  • Usprawnianie motoryki grup mięśniowych (małych i dużych). Ćwiczenia narządów artykulacyjnych idą w parze z ćwiczeniami manualnymi, które wyrabiają precyzję ruchów.
  • Stymulacja reakcji słownych, które mają zmniejszyć lub zlikwidować zaburzenia ekspresji słownej. Logopeda korzysta z ćwiczeń dźwiękonaśladowczych.
  • Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego. W tym celu zalecane są także zajęcia grupowe.
  • Eliminowanie stereotypowych sloganów.
  • Nauka prawidłowej intonacji.
  • Poszerzanie kompetencji komunikacyjnych – nauka inicjowania i utrzymywania rozmowy.
  • Nauka prawidłowych struktur gramatycznych.
  • Eliminacja echolalicznych zachowań, czyli powtarzania przez dziecko wypowiedzi dorosłych „jak echo”.

W przypadku dzieci z autyzmem nie zawsze rozumieją, że język jest najlepszym narzędziem komunikacji. W takiej sytuacji należy znaleźć taki sposób komunikacji, jaki będzie przystępny dla dziecka. Najważniejszym zadaniem terapeuty logopedy jest nauczenie rozumienia komunikatu, które jest pierwszym krokiem do w nabywaniu umiejętności językowych. Czasami dziecko ma możliwość osiągnąć jedynie umiejętność rozumienia, co znacznie ułatwia komunikację z dzieckiem i należy to uznać za ogromny sukces.