Semestralna ocena umiejętności dzieci – badanie VB-MAPP

Miesiąc styczeń to w MC PROGRAM Terapeutycznym Przedszkolu czas semestralnej oceny umiejętności dzieci.

W związku z tym terapeuci MC PROGRAM przeprowadzają badanie VB-MAPP.

  • VB-MAPP jest to skuteczny sposób do oceny umiejętności uczenia się oraz umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.
  • VB-MAPP oparty jest na funkcjonalnej analizie języka Skinnera, na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania oraz na kamieniach milowych rozwoju.
  • VB-MAPP dostarcza całościowej i opartej na silnych podstawach oceny, która pozwala zauważyć bariery, utrudniające dzieciom naukę i rozwój języka.
  • VB-MAPP pomaga opracować terapeutom MC PROGRAM indywidualny program terapeutyczny przedszkolaka.

Terapeutyczne Przedszkole MC PROGRAM:

Co nas wyróżnia?

  • CODZIENNIE ustrukturalizowane zajęcia terapeutyczne
  • CODZIENNIE przez 5 dni w tygodniu w ramach edukacji przedszkolnej oferujemy dzieciom, intensywną terapię niezbędną do prawidłowego funkcjonowania.
  • Intensywna terapia to CODZIENNIE zajęcia z: logopedą, terapeutą SI, fizjoterapeutą, terapeutą ręki i ciała, pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem

Jesteśmy specjalistami różnych dziedzin, nieustannie szkolimy się i pogłębiamy wiedzę.