Zajęcia specjalistyczne – Edukacja

Zajęcia specjalistyczne – Edukacja

  • Terapeutyczne Przedszkole Płock – MC PROGRAM powstało z myślą o dzieciach z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami sprzężonymi.
  • W ramach edukacji przedszkolnej codzienna terapia ze specjalistami różnych dziedzin
  • Przedszkolne zajęcia specjalistyczne (indywidualne) w ramach edukacji przedszkolnej mają na celu intensywne stymulowanie rozwoju, oraz uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwojowych, a także skorygowanie deficytów we wszystkich sferach funkcjonowania dziecka.
  • Codziennie przez 5 dni oferujemy dzieciom, intensywną terapię niezbędną w prawidłowym funkcjonowaniu. Indywidualna (terapeuta + dziecko).
  • Codzienna specjalistyczna praca z: Logopedą Fizjoterapeutą Psychologiem Terapeutą ręki i ciała Terapeutą umiejętności społecznych Pedagogiem specjalnym Oligofrenopedagogiem
  • Terapia MC PROGRAM jest:

Kompleksowa, Intensywna, Multidyscyplinarna