CO TO JEST SPEKTRUM AUTYZMU? Centrum Diagnozy Terapii

Spektrum autyzmu to zaburzenie rozwoju które wpływa na

  • interakcje z ludźmi
  • komunikację
  • zachowanie

Spektrum autyzmu nie jest „chorobą” więc nie można go „wyleczyć’ – w procesie terapii staramy się wspierać dzieci tak, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie.

Ze względu na zakres symptomów, nazywany jest też  zaburzeniem ze spektrum autyzmu.

Nie ma dwoje takich samych dzieci z autyzmem – każdy prezentuje własne trudności. Dlatego terapia musi być indywidualna, dostosowana do potrzeb konkretnego dziecka.

Diagnoza stawiana jest na podstawie obserwacji zachowań dziecka.

Dziecko z autyzmem nie różni się fizycznie od rówieśników, nie istnieje badanie lekarskie (np. z krwi), które diagnozuje autyzm.

Choć można wymienić czynniki zwiększające ryzyko autyzmu u dziecka, nieznana jest jednoznaczna przyczyna wystąpienia tego zaburzenia.