Jak rozpoznać spektrum autyzmu? Centrum Diagnozy Dzieci

Co to jest autyzm?

Spektrum autyzmu to zaburzenie rozwoju które wpływa na

  • interakcje z ludźmi
  • komunikację
  • zachowanie

Spektrum autyzmu nie jest „chorobą” więc nie można go „wyleczyć’ – w procesie terapii staramy się wspierać dzieci tak, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie.

Nie ma dwoje takich samych dzieci z autyzmem – każdy prezentuje własne trudności. Dlatego terapia musi być indywidualna, dostosowana do potrzeb konkretnego dziecka.

Jak rozpoznać spektrum autyzmu?

Wiele małych dzieci prezentuje opóźniony rozwój mowy, takie opóźnienie może być symptomem autyzmu.

Sytuacja może szczególnie niepokoić, jeżeli opóźniony rozwój mowy występuje razem z trudnościami takimi jak:

  • Brak reakcji na imię
  • Brak wskazywania palcem, aby o coś poprosić
  • Brak wskazywania palcem, żeby pokazać Ci coś ciekawego
  • Dziecko nie odpowiada uśmiechem, kiedy Ty się do niego uśmiechasz
  • Nie utrzymuje z Tobą kontaktu wzrokowego kiedy się z nim bawisz, rozmawiasz, ubierasz
  • Schematyczna zabawa wąskie zainteresowania i manieryzmy ruchowe

Diagnoza kliniczna spektrum autyzmu!

Jeżeli Twoje dziecko w wieku 18-24 miesięcy nie mówi lub nie mówi i prezentuje również dodatkowe objawy mogące wskazywać na spektrum autyzmu skonsultuj się z MC PROGRAM Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci.

Konsultację psychologiczną przeprowadza zespół diagnostyczny MC PROGRAM, na którego czele stoi Małgorzata Jutrzenka.

Autyzm to nie choroba!

Zespół diagnostyczny MC PROGRAM Centrum Diagnozy Dzieci Płock zaprasza do zapisów na konsultację psychologiczną jak również badanie ADOS-2 – 669 288 377.

Małgorzata Jutrzenka – Międzynarodowy certyfikowany trener ADOS-2, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta, diagnosta.

Ukończyła Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej „Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera” oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu autyzmu.

Współpracuje z Fundacją JiM prowadząc szkolenia ”ADOS-2. Diagnoza kliniczna” (https://jim.org/klub-jim/test/)

Specjalizuje się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, osobami w spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, a także dziećmi z opóźnieniem rozwoju mowy, z zaburzeniami zachowania, wycofanymi społecznie i nieśmiałymi.