Układanie planu jako odpowiedź na zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu

Dlaczego moje dziecko prezentuje zachowania trudne podczas zmiany aktywności?

Niespodziewane przechodzenie od łatwej, lubianej aktywności (np. swobodna zabawa ulubionymi przedmiotami) do nielubianej (np. sprzątanie całego pokoju) może być bardzo trudne (nie tylko dla dzieci). Problem może się nasilać w przypadku dzieci z diagnozą autyzmu – brak akceptacji zmian oraz rutynowość cechuje wiele naszych dzieciaków. Przejście od jednej aktywności do drugiej lub zmiana zajęć często generuje zachowania trudne u naszych nowych uczniów MC PROGRAM Terapeutycznego Przedszkola Płock.

Dlaczego w MC program stosujemy plany dnia i plany na zajęciach?

  • Zrozumienie struktury dnia

Dzieci trafiające do placówki terapeutycznej (Przedszkola Terapeutycznego) zazwyczaj mają trudności nie tylko w mówieniu, ale również w zrozumieniu mowy. Dziecku z deficytami w komunikacji trudno jest wytłumaczyć, co będzie działo się w ciągu dnia. Mimo opóźnień w rozwoju mowy nasi podopieczni zazwyczaj szybko uczą się znaczenia piktogramów (np. zdjęcie zabawek znaczy zabawa) – układanie wizualnego planu dnia ułatwia zrozumienie sytuacji.

  • Deficyty w komunikacji

Dzięki codziennemu układaniu planu wprowadzamy również w łatwy sposób nowe słowa. Dzieci często zaczynają nazywać samodzielnie piktogramy z planu(np. zabawa, czytanie, układanka). Zapamiętanie tych słów podczas planu często okazuje się łatwe ze względu na pomoc wizualną (obrazek na piktogramie) i powtarzalność (układamy plan codziennie).

  • Zachowania trudne przy przejściach

Często pojawiają się dlatego, że dziecko nie wie, że za chwile zmieni się aktywność lub nie wie, co je czeka. Często ułożenie planu, ponieważ ułatwia zrozumienie sytuacji, całkowicie niweluje problemy z przejściami.

Układanie planu dnia i planu zajęć pomaga nie tylko niwelować zachowania trudne, ale również promuje zrozumienie sytuacji i wspomaga rozwój języka. Z tego względu niektórzy rodzice dzieci uczęszczających na terapię decydują się układać plan również w domu.

Układanie planu dnia i planu zajęć pomaga nie tylko niwelować zachowania trudne, ale również promuje zrozumienie sytuacji i wspomaga rozwój języka. Z tego względu niektórzy rodzice dzieci uczęszczających na terapię decydują się układać plan również w domu.