3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Pamiętajmy!

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Pamiętajmy! Jesteśmy wyjątkowi, gdy jesteśmy sobą!

W tym szczególnym Dniu życzymy osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom i opiekunom dużo serdeczności, uśmiechu, wytrwałość, a także codziennych sukcesów.