Jak wzmocnić poczucie wartości dziecka?

Rodzicu,

Jak wzmocnić poczucie wartości DZIECKA.

  • Chwal i dopinguj. Nie krytykuj.
  • Dostrzegaj wysiłek. Nie tylko efekt pracy.
  • Samodzielność – uczy odpowiedzialności. Pozwól na nią.
  • Towarzysz w decyzjach. Nie podejmuj ich za dziecko.
  • Ucz zasad i bądź konsekwentny. Zasady dają poczucie bezpieczeństwa.
  • Bądź zainteresowany życiem i problemami dziecka. Towarzysz. Wspieraj.
  • Bądź wzorem jak wyrażać emocje, rozmawiać. Dziecko uczy się od Ciebie.