Terapeutyczne Przedszkole – MC PROGRAM

  • Terapeutyczne Przedszkole – MC PROGRAM powstało z myślą o dzieciach z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami sprzężonymi.
Terapeutyczne Przedszkole – MC PROGRAM – Płock
  • W ramach edukacji przedszkolnej codzienna terapia ze specjalistami różnych dziedzin Przedszkolne zajęcia specjalistyczne (indywidualne) w ramach edukacji przedszkolnej mają na celu intensywne stymulowanie rozwoju, oraz uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwojowych, a także skorygowanie deficytów we wszystkich sferach funkcjonowania dziecka.
  • Codziennie przez 5 dni oferujemy dzieciom, intensywną terapię niezbędną w prawidłowym funkcjonowaniu. Indywidualna (terapeuta + dziecko).

  • Codzienna specjalistyczna praca z: Logopedą; Fizjoterapeutą; Psychologiem; Terapeutą integracji sensorycznej; Terapeutą ręki i ciała; Terapeutą umiejętności społecznych; Pedagogiem specjalnym; Oligofrenopedagogiem
  • Terapia MC PROGRAM jest:

Kompleksowa; Intensywna; Multidyscyplinarna