MC Program

Program Wspierający Rozwój został opracowany w oparciu o wiedzę na temat rozwoju dziecka w zakresie psychologii, pedagogiki i logopedii oraz wiedzę wynikającą z metod takich jak:

  • Applied Behavior Analysis (ABA)
  • Early Start Denver Model (ESDM)
  • The Picture Exchange Communication System (PECS)
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Integracja Sensoryczna / Fizjoterapia
  • Metoda stymulująco – rozwojowa Fundacji Synapsis
  • Metody Wczesnego Czytanie prof. Jagody Cieszyńskiej
  • Metoda Domana
  • Metoda Weroniki Sherborne.

Ze względu na bardzo zróżnicowane potrzeby naszych podopiecznych, nie opieramy się na jednej metodzie pracy z dziećmi, ale elastycznie dobieramy techniki pracy zależności od potrzeb, możliwości i momentu rozwoju każdego dziecka.